pjeskarenje, laminiranje, airbrush / sanding, lamination, airbrush, 2005.
     
laminiranje / lamination, 50x50 cm, 2012.
 
laminiranje / lamination, 50x20 cm, 2012.
 
laminiranje / lamination, 20x20 cm, 2012.
  < na početak